Send to a friend


Commercial Property in Albertinia For Sale

R4 000 000

3 650m2 3128m2
Print icon Download PDF

Commercial Property in Albertinia For Sale

Halaal slagpale koop in Albertinia

3 650m2 3128m2

Commercial Property in Albertinia For Sale

Halaal slagpale koop in Albertinia

R4 000 000

Monthly Bond Payment: R

change currency

Bond calculator

 • ZAR
 • BWP
 • EUR
 • GBP
 • NAD
 • NZD
 • AUD
 • USD
 • ZWL
 • ZMW
 • MUR
3 3128m2

Features

 • Open Parkings 6
 • Staff Quarters
 • Has Storage
 • Alarm
 • Kitchen

Description

Halaal slagpale te koop in Albertinia
Hierdie besigheid is al vir die afgelope 25 jaar in hierdie familie met 'n ryk geskiedenis en storie.
Van 'n klein begin tot waar dit vandag is het hierdie besigheid elke jaar gegroei

Hier word skape, beeste asook wild geslag op n daaglikse basis.
Lisensie vir volstruis ook in plek en oordraagbaar na nuwe eienaar.
Alle toerusting soos rakke, hakke, sae en messe is ingesluit.

Die gebou is in 'n goeie kondisie en word goed onderhou.
Kantoor, area vir laai/aflaai van vragmotors, groot koelkamer, kleiner koelkamer , toilette en kombuis maak deel uit van hierdie gebou Aan die agterkant is nog 'n gebou wat tans gebruik word vir werkers en dien ook as stoorspasie.
Goeie kwaliteit krale langsaan waar die diere ontvang word en dan ook verdeel word.

Gelee reglangs die N2 hoofweg wat goeie blootstelling bied en natuurlik ook goeie advertensie.
Naby aan die hoof besigheidskern van die dorp.
Sentraal gelee tussen Kaapstad en Port Elizabeth

Hierdie besigheid geniet 'n goeie gesonde maandelikse inkomste met min uitgawes.
Finansiele state is beskikbaar vir ernstige kopers.
WORD VERKOOP AS 'N LOPENDE SAAK - 0% BTW

Kom geniet die rustigheid van ons area en ons vriendelike mense.
Moet nie hierdie een mis nie, skakel vandag nog.

******************* ******************** ******************** ********************

Halaal Abattoir for sale in Albertinia
This business has been in this family for the past 25 years with a rich history and story.
From a small start to where it is today, this business has grown every year

Business runs on a daily basis.
Ostrich license also in place and transferable to new owner.
Inventory:
2 x 1.5ton hoist
Abattoir stands that are on the slaughtering line
4 x stainless steel sterilizers
Cold room, including all panels,rails hooks , compressor and blowers
Carcass saw
Overhead scale
Industrial compressor
Air de-hide knives with blades
Freezer room
Proter for animals
Stun-gun NEW
Handsaw’s
Electrical stun gun for sheep
Sheep and beef rollers
Sheep hooks
Knife sharper machine
Grading equipment


The building is in good condition and is well maintained.
Office, area for loading / unloading trucks, large cold room, smaller cold room, toilets and kitchen form part of this building. At the back is another building currently used for workers and also serves as storage space.
Good quality sheep and cattle pen next to the main building where the animals are received and then divided.

Located right on the N2 highway which offers good exposure and of course good advertising.
Close to the main business hub of the town.
Centrally located between Cape Town and Port Elizabeth

This business enjoys a good healthy monthly income with little spending.
Financial statements are available to serious buyers.
SOLD AS A GOING CONCERN - 0% VAT

Come enjoy the tranquility of our area and our friendly people.
Don't miss this one, call today.

Monthly Costs

Calculated over 20 years at % with no deposit.

Bond Payments R
Mun. Rates & Taxes ZAR 550

Property Details

Web Ref RXFZ-1956
Property Type Commercial Property
Building Size 650m2
Erf Size 3128m2
Bathrooms 3

Contact Agent

Agent profile picture

Christo Brits

Intern Agent

RE/MAX Nova (Mossel Bay)

Show email

Show number

Show number

Book a viewing

Book a viewing

Enquiry about property Ref:RXFZ-1956

R4 000 000

Monthly Bond Payment: R

currency bond calculator
 • ZAR
 • BWP
 • EUR
 • GBP
 • NAD
 • NZD
 • AUD
 • USD
 • ZWL
 • ZMW
 • MUR

Contact Agent

Agent profile picture

Christo Brits

Intern Agent

RE/MAX Nova (Mossel Bay)

MessageCall me back
Book a viewing

Contact Christo Brits

Agent profile picture

Christo Brits

Intern Agent


RE/MAX Nova (Mossel Bay)

Show number

Show number

Enquiry about property Ref:RXFZ-1956